Profil firmy Ivan Hruška

Firma Ivan Hruška je distributorem PC komponentů, výrobcem osobních počítačů , předním distributorem periferií, softwaru, spotřebního materiálu,kancelářské techniky,mobilních telefonů a příslušenství k mobilním telefonům. Od založení společnosti v roce 1990 dochází každoročně k výraznému rozšiřování sortimentu. Díky kvalitě poskytovaných služeb a vysoké odbornosti zaměstnanců se firma Ivan Hruška stala autorizovaným prodejcem mnoha zahraničních i domácích výrobců a společností.


Cíle

Naším hlavním cílem je především spokojenost zákazníků. Spokojenost zákazníků na jedné straně a společný obchodní úspěch na straně druhé, jsou ve firmě Ivan Hruška standardem pro dobré obchodní vztahy. Nemůžeme být úspěšní, pokud nejsou úspěšní i naši zákazníci. Upevňování obchodních vztahů je založeno zejména na naslouchání požadavkům zákazníků a získávání zpětné vazby. Samozřejmostí je rozšiřování portfolia produktů, vyhledávání a zavádění nových technologií a s tím souvisí i masivní marketingová podpora.


Vzdělání

Firma Ivan Hruška má řadu vyškolených specialistů a nabízí svým zákazníkům profesionální obchodní a technickou podporu. Informační svět je dynamický, je třeba se neustále vzdělávat, proto naši technici absolvují řadu seminářů a technických školení, na kterých se zabývají nejnovějšími technologickými trendy.


Ocenění

Firma Ivan Hruška dostala řadu ocenění za svojí profesionalitu např. od společnosti Microsoft za prodej legálního softwaru. Nicméně největším oceněním je řada spokojených zákazníků.


Obchodní strategie a portfolio produktů

Cílem naší firmy je nabídnout zákazníkům kompletní služby v oblasti výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky. Nabídnout široký sortiment zboží a kvalitní obchodní a technickou podporu.


Hlavní skupiny produktů:


Cenová politika

Ceny za odebírané zboží jsou stanovovány na základě odběrů za předcházející kalendářní čtvrtletí a platí pro následující čtvrtletí. U větších odběratelů nebo v případě velkého jednorázového odběru samozřejmě stanovujeme ceny individuálně formou slev.


Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali čtení této stránky.


Staňte se i Vy našimi zákazníky. Spolupráce s námi se vyplatí!